Unknown
Habbe
HabbeNomadcarrierkopia

Nomad carrier, 2015

En nutida nomad. I ständig rörelse. I förflyttning mellan punkter där rörelsen pendlar. Från punkt till punkt och åter. Återvänder. Somliga rör sig i riktning enbart framåt. Vänder aldrig åter. Oavsett vilket; med rörelsen kommer bärandet. Valet av vad som ska bäras med. Vad som ska lämnas. Vad är nödvändigt? Förnödenheter. Mat, värme, minnen. Avskedet väger tungt. Tyngden blir en börda. Med bördan växer längtan efter den fasta punkten. Punkten som kan bära mig. Låta mig bli buren.

A contemporary nomad. In constant motion. The transfer between points where movement commute. From point to point and back. Returning. Some moves in the forward direction only. Never turning back. Regardless; with movement comes carrying. The choice of what to bring. What will be left. What is necessary? Necessities. Food, warmth, memories. Farewell weighs heavily. The weight becomes a burden. With the burden grows the longing for a fixed point. The point that can carry me. Let myself be carried.

HabbeNomadcarrierdetaljkopia
HabbeNomadcarrierdetalj2