Utbildning & kurser

Nunotovning
Ht 2023 med start 24-26 augusti
Sätergläntan, Insjön

Under utbildningens gång får du grundläggande kunskaper för att arbeta fram nunofilt av god kvalitet. Att välja och motivera val av material för specifikt arbete samt utveckla förmåga att på egen hand gå från tänkt idé till färdig produkt. Utbildningen är en ingång för att arbeta utforskande med nunotovningen. Vi arbetar med nunofiltning av såväl provlappar, större tyger samt ihåliga former. Du lär dig beräkna krympning och konstruktion av mallar till individuella arbeten. Filtningen byggs på med kunskapen att färga både ull och siden för att kunna ta fram ett unikt material att utgå ifrån i skapandet. Teoretiska moment som ingår är bland annat ullkunskap, materialkännedom samt allmän filtningshistorik. Stor vikt läggs vid utforskandet av tekniken och den variation som är möjlig genom val av material, sätt att arbeta, färger, mönstring och strukturer etc Genomlöpande genom kursen följer reflektion  och diskussion kring egna och andras arbeten.

Tovning, grundkurs
5 veckoslut, start 23-24 september 2023
Handarbetets Vänner, Stockholm

Grundkursen är till för dig som är nyfiken på och vill utforska ull och tovning som teknik. Du kommer att få en bred bas inom tovning och en grundläggande ullkännedom genom att arbeta med noga utvalda ullkvalitéer. Vi tovar enkla och inspirerande föremål av kardad fårull av olika slag, som resulterar i både stora och små arbeten i filt som värmer, smyckar och tål att nötas på. Du får jobba med ihåliga former till enklare klädesplagg utan sömmar, prova på att jobba med både två – och tredimensionella former och du lär dig jobba fram smidiga och jämna kvaliteter. Du får också lära dig göra mönstermallar samt att beräkna materialåtgång och krympmåner för att få det resultat du vill uppnå. Vid slutet av kursen har du fått en förfinad känsla för materialet och lärt dig ett experimentellt förhållningssätt till tekniken så att du kan skapa egna effekter och mönster. För denna kurs krävs inga förkunskaper.